Protecţia datelor cu caracter personal

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Libertatii, nr. 1,  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale despre dumneavoastră sau  a membrilor  familiei dumneavoastră, prin mijloace automatizate / manuale.

Scopul colectării datelor este:
1. servicii de sănătate, asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local;
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea find necesare pentru funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local, potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.
2. eliberarea cardurilor europene şi/sau a certificatelor provizirii de înlocuire a acestora şi a formularelor europene în conformitate cu prevederile Regulamentului C.E. nr. 1408/1971, Regulamentului 574/1972, Regulamentului 883/2004 şi a Regulamentului 987/2009.
Datele colectate pentru eliberarea cardului european de asigurări de sănătate şi/sau a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia şi a formularelor europene, sunt necesare pentru înregistrarea şi emiterea acestor instrumente. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea eliberării cardului şi a formularelor europene necesare.
3. colectare debite/recuperare creanţe;
4. colectarea contribuţiilor persoanelor fizice altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru colectarea contribuţiilor la FNUASS datorate de către persoanele fizice care nu au calitatea de angajator în vederea funcţionării în cât mai bune condiţii a sistemului de asigurări de sănătate la nivel local, potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. determină neîndeplinirea obiectivelor instituţiei şi implicit neîndeplinirea atribuţiilor ce revin instituţiei.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul CASJ şi sunt comunicate altor destinatari (CNAS, furnizori de servicii aflaţi în relaţie contractuală cu CASJ Teleorman, alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate), în condiţiile legii.
Dacă unele din datele dvs. personale sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi în scris ştergerea datelor. Acest drept de opoziţie poate fi EXCLUS pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale – COLECTARE DEBITE/RECUPERARE CREANŢE, COLECTARE CONTRIBUŢII, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul instituţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

 

Protectia datelor cu caracter personal | Sitemap

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate | Ministerul Sanatatii | Info-Sanatate

Copyright © 2012 CAS Teleorman, toate drepturile rezervate.

Serviciul Tehnologia Informatiei